Making recycling a normal thing

Probably the largest area covered in Romania

Email: office@rematinvest.ro

Phone: +40 264 450 875

Misiune

Utilizarea eficientă și sigură a resurselor globale din punct de vedere al efectului pe care îl au asupra mediului înconjurător contribuie la calitatea generală a vieții pe planeta noastră, atât pentru noi, dar mai ales pentru generațiile următoare. Grupul REMATINVEST își aduce propria contribuție la conservarea energiei și protejarea mediului înconjurător prin reciclarea materialelor refolosibile și reintroducerea acestora în circuitul industrial.


Strategie

Valorile pe care se bazează politica noastră sunt atât resursele materiale, financiare și umane de care dispune firma, cât și capacitatea de organizare. În acest context, direcțiile de acțiune sunt foarte clare, urmărind atât creșterea volumului de materiale refolosibile procesate și comercializate, cât și creșterea gradului de satisfacție al clienților prin îmbunătățirea calității produselor livrate.


Aceste obiective pot fi atinse prin următoarele tipuri de investiții:

- pe orizontală, prin extindere teritorială, adică deschiderea de noi depozite (investiții "green field"), respectiv puncte de lucru în zonele de interes sau prin achiziționarea și modernizarea unor societăți de profil existente;

- pe verticală, prin retehnologizarea societăților din cadrul grupului cu utilaje performante pentru prelucrarea și manipularea materialelor refolosibile, având ca efect o creștere a calității acestora și o povară mai mică asupra mediului înconjurător.

Politica firmei


REMATINVEST a stabilit un sistem integrat de management al calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca, in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2007, sistem descris in Manualul Sistemului Integrat de Management [mai mult]

Contact

SEDIU CENTRAL:

Piața T. Cipariu Nr. 15, Bloc 3A,
Mezanin, Sp. com. 66A/66B,
400191, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România

Telefon: +40 264 450 875
Fax: +40 264 450 873
Email: office@rematinvest.ro