Making recycling a normal thing

Probably the largest area covered in Romania

Email: office@rematinvest.ro

Phone: +40 264 450 875

Declaraţia Administratorului Privind « Politica În Domeniul Calității, Mediului, Securității Și Sănătății Ocupaționale »


MISIUNEA REMATINVEST S.R.L. este de a deveni lider național în domeniul Colectării și reciclării/valorificării deșeurilor în cadrul unui Sistem de management integrat al deșeurilor, atât din punct de vedere al performanțelor realizate și al gradului de satisfacere a cerințelor clienților, cât și de asigurare a condițiilor pentru prevenirea și reducerea impactului activităților desfășurate asupra mediului, în condiții depline de securitate pentru factorul uman.

Utilizarea eficientă și sigură a resurselor globale din punct de vedere al efectului pe care îl au asupra mediului înconjurător contribuie la calitatea generală a vieții pe planeta noastră, atât pentru noi, dar mai ales pentru generațiile următoare. Grupul REMATINVEST își aduce propria contribuție la conservarea energiei și protejarea mediului înconjurător prin reciclarea materialelor refolosibile, reintroducerea acestora în circuitul industrial și utilizarea de tehnologii prietenoase cu mediul.

STRATEGIA

Valorile pe care se bazează politica noastră sunt atât resursele umane, materiale și financiare de care dispune firma, cât și capacitatea de organizare. În acest context, direcțiile de acțiune sunt foarte clare, urmărind:

 • creșterea volumului de materiale refolosibile procesate și comercializate;
 • creșterea gradului de satisfacție al clienților prin îmbunătățirea calității produselor livrate. Investim continuu în procese de producție pentru a fi mereu în prima linie;
 • creșterea profitabilității pentru a genera resurse financiare necesare susținerii poziției noastre în piață.

Prioritare pentru noi sunt:

 • OMUL care are dreptul la o viaţă sănătoasă într-un mediu nepoluat;
 • CALITATEA serviciilor oferite clienţilor noştrii, în vederea creşterii satisfacţiei şi încrederii acestora;
 • MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ce trebuie protejat şi valorificat eficient.

REMATINVEST S.R.L. a stabilit un sistem integrat de management al calității, mediului, securității și sănătății în muncă în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018.

Obiectivul ţintă este menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat de calitate, mediu, securitate și sănătate ocupațională în conformitate cu cerințele standardelor menționate.

OBIECTIVE

 • Administrarea sistemului de management integrat în scopul creșterii gradului de satisfacere a clienților;
 • Parteneriate reciproc avantajoase cu furnizorii societății în vederea creșterii gradului de reciclare și valorificare a deșeurilor;
 • Satisfacerea așteptărilor, pe care le au din partea companiei acționarii, partenerii și angajații societății;
 • Investiții în tehnologii de vârf dedicate unui grad cât mai înalt de reciclare și valorificare, asigurând un consum cât mai redus al resurselor naturale precum și un nivel de poluare minim;
 • Diminuarea graduală a factorilor nocivi și de dificultate fizică la locurile de muncă din companie;
 • Imbunătățirea și eficientizarea continuă a muncii angajaților și participarea lor activă la realizarea politicii societății.

Ne asigurăm de înțelegerea și implementarea “Politicii referitoare la calitate, mediu și securitate și sănătate ocupațională” la toate nivelele organizației, prin organizarea unor instruiri specifice și prin afișarea acestei politici la toate compartimentele organizației.

În calitate de Administrator, mă angajez să asigur cadrul organizatoric și resursele necesare realizării și adoptării politicii și obiectivelor.

Aceasta reprezintă Declarația de Politică de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă a administratorului grupului REMATINVEST, dl. ing. Liviu Ciupe.

Versiunea PDF a Declarației Privind Politica Firmei se poate vizualiza aici.

Politica firmei


REMATINVEST a stabilit un sistem integrat de management al calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca, in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2007, sistem descris in Manualul Sistemului Integrat de Management [mai mult]

Contact

SEDIU CENTRAL:

Piața T. Cipariu Nr. 15, Bloc 3A,
Mezanin, Sp. com. 66A/66B,
400191, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România

Telefon: +40 264 450 875
Fax: +40 264 450 873
Email: office@rematinvest.ro