Making recycling a normal thing

Probably the largest area covered in Romania

Email: office@rematinvest.ro

Phone: +40 264 450 875

Trasabilitatea procesului de reciclare a deșeurilor

REMATINVEST asigură documente de trasabilitate conform reglementărilor în vigoare, în scopul îndeplinirii obiectivelor de valorificare prin reciclare pe tip de material de ambalaj sau încinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie.

Realizăm documentația necesară raportărilor către Autoritatea pentru Protecția Mediului, Administrația Fondului pentru Mediu, autoritățile publice locale, ce vă garantează transparență în preluarea, transportul și tratarea corespunzătoare a deșeurilor în conformitate cu legislația în vigoare.

Responsabilitățile agenților economici

La nivelul Uniunii Europene şi al României au fost luate măsuri menite să prevină generarea deșeurilor de ambalaje, promovarea reutilizării, reciclării și a altor forme de valorificare a acestora, îmbunătățind în același timp performanța de mediu a operatorilor economici implicați în gestionarea acestora. Regulile generale în ceea ce privește deșeurile de ambalaje pentru întreaga Uniune Europeană sunt stabilite prin Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile ambalaje, cu modificările ulterioare.

România a adoptat cadrul legislativ necesar implementării principiului “poluatorul platește” și „răspunderea producătorului”. Astfel, operatorii economici responsabili au obligația să își îndeplinescă obligațiile legale privind realizarea obiectivelor de reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje și că ambalajele pe care le introduc pe piață respecta normele de calitate și marcare (în cazul în care îl reutilizează) conform standardelor în vigoare.

Potrivit prevederilor H.G. nr. 621/2005, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici, persoane juridice române, sunt responsabili pentru întreaga cantitate de deșeuri generate de ambalajele pe care le întroduc pe piața națională, după cum urmează:

  • operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceștia le întroduc pe piața națională;
  • operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele secundare și terțiare pe care le întroduc pe piață;
  • operatorii economici care introduc pe piață ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deșeurile generate de respectivele ambalaje.

Responsabilitățile operatorilor economici pentru îndeplinirea obiectivelor de reciclare și valorificare se pot realiza:

  • transferând obligațiile către o organizație de transfer de responsabilitate autorizata de comisia constituită la nivelul autorității publice centrale pentru protecția mediului; sau,
  • în nume propriu (individual), organizând sistemul de colectare, reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje.

Indiferent de modalitatea pe care un operator economic responsabil decide să o aleagă pentru îndeplinirea obligațiilor privind obiectivele care derivă din legislația în vigoare, acesta trebuie să dispună de o evidență clară a cantităților pe care le introduce pe piață națională.

Conform legislatiei în vigoare, evidența - în funcţie de alegerea pe care o face fiecare operator economic responsabil - este reglementată prin Ordinul Nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

REMATINVEST asigură documente de trasabilitate conform reglementărilor în vigoare. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Company policy


REMATINVEST has established an integrated quality, environmental, safety and health management system in accordance with the requirements of SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005 and OHSAS 18001: 2007, system described in the Integrated Management System Manual [more]

Contact

HEAD OFFICE:

Piața T. Cipariu Nr. 15, Bloc 3A,
Mezanin, Sp. com. 66A/66B,
400191, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Romania

Phone: +40 264 450 875
Fax: +40 264 450 873
Email: office@rematinvest.ro